چهارشنبه, 31 شهریور 1400
Qiet

 

 

 

پویش بازی های خانوادگی در خانه برگزار میگردد

پویش بازی های خانوادگی در خانه با عنوان "آف کرونا" برگزار می شود.

 

پويش آف کرونا

خبرنامه :

با پیوستن به خبرنامه اطمینان حاصل نمایید که خبر های جدید دانشگاه را از دست نمی دهید.

راه های تماس با ما :

     آدرس : خراسان رضوی - قوچان - کیلومتر ۵ جاده قوچان مشهد     کد پستی : 67335-94771

          تلفن : شماره داخلی+ 05147017    فکس :  47343001-051     ایمیل : info{at}qiet.ac.ir