چهارشنبه, 31 شهریور 1400
Qiet

 

 

 

 

 

معرفی مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی

دکتر عرفان سلیمی پور

دکتری مهندسی مکانیک

تلفن تماس :05147017259

پست الکترونیکی : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

وظایف و اختیارات :

–     برنامه ريزي و بهره وري مطلوب از امكانات و تسهيلات و تجهيزات و نيروي انساني آموزشي و پژوهشي در جهت ارتقاء سطح علمي دانشگاه.

–     هماهنگ ساختن فعاليتهاي آموزشي دانشگاه دررشته ها وگرايشهاي مختلف با همكاري روساي دانشكده ها

–     نظارت بر نحوه ارائه دروس و اظهار نظر در خصوص پيشنهادات دانشكده ها نسبت به متون و محتواي دروس بر اساس برنامه ها و سر فصلهاي مصوب.

–     بررسي و ارزيابي متون درسي اساتيد به منظور اطمينان از انطباق آنها با برنامه ها و سرفصلهاي مصوب.

–     تهيه و تنظيم برنامه هاي آموزشي و واحدهاي درسي مورد نياز براي تدريس در هر رشته تحصيلي در محدوده مقررات.

–     اظهار نظر درباره ساعات تدريس و تحقيق و كار علمي اعضاي هيئت علمي.

–     پيش بيني نياز استخدام هيئت علمي و نيز اظهار نظر در مورد صلاحيت علمي نامزدهاي استخدامي.

–    بررسي و ارائه پيشنهاد در مورد اصلاح سرفصلها، اصلي يا اختياري بودن عناوين دروس و تعيين محتواي دروس با توجه به آخرين پيشرفتهاي علمي براي ارائه به مراجع ذي صلاح جهت تصويب.

–     بررسي درخواست دانشكده ها براي ايجاد رشته يا گروه جديد.

–     مكاتبه با مراجع ذي صلاح جهت اخذ مجوز ايجاد گروه آموزشي و يا رشته و گرايش هاي جديد.

–     همكاري با واحدهاي ذي ربط جهت برگزاري كارگاه هاي آموزشي براي پرسنل شاغل در بخشهاي آموزشي دانشكده ها.

–     انجام امور مربوط به بازنگري دروس.

–     استعلام از سازمان سنجش آموزش كشور در مورد ظرفيت هاي پذيرش دانشجودر مقاطع مختلف تحصیلی در آزمون سراسری

–     ارسال فرمهاي اعلام ظرفيت به دانشكده ها و بررسي ظرفيتهاي اعلام شده از سوي دانشكده ها و تطابق با آئين نامه هاي مصوب موجود.

–     همكاري در تدوين آئين نامه هاي اجرائي مربوط به حوزه معاونت آموزشي دانشگاه.

–     تهيه ، تدوين و ارسال گزارشات مربوط به حوزه معاونت آموزشي دانشگاه به مراجع ذيربط.

–     مطالعه و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل آموزشی با کمک مسئولان ذی ربط.

–     تدوین، برنامه ریزی و پیشنهاد اصول اجرایی امور آموزشی دانشگاه.

–     تهيه، تنظيم و نگهداري برنامه هاي مصوب آموزشي دانشجويان و تدوين مقررات مربوط به صورت كاتولوگهاي معرفي دوره هاي آموزشی.

–     تهيه و ابلاغ تقويم دانشگاه و نظارت بر تنظيم برنامه هاي هفتگي و امتحاني دروس دوره هاي کارشناسی دانشگاه.

–     نظارت بر حسن اجراي آيين نامه ها، بخشنامه ها و مصوبات آموزشي در واحدهاي ذيربط و نظارت بر اداره خدمات آموزشي در واحدهاي تابعه.

–    رسيدگي به مشكلات دانشجويان در مقاطع کارشناسی و برآورد نارسائي هاي آئين نامه ها و مصوبات و پيشنهاد راه حل به معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه.

–     همكاري با مسئولين دانشگاه و وزارتخانه درامر برگزاري امتحانات ورودي دانشگاهها و …

–     نظارت بر اجراي آئين نامه ها در خصوص انتقال و ميهماني دانشجويان.

–     استفاده از آمار و اطلاعا ت جهت برنامه ريزي ، نظارت و ارزيابي دانشجويان جديد الورود و دانش آموخته دوره های کارشناسی.

–     نظر خواهي از دانشكده ها در خصوص تغييرات برنامه هاي آموزشي.

–           انجام امور ثبت نام و امتحانات دانشجويان در كليه مقاطع مختلف تحصيلي براساس سياست‌هاي متخذه.

–     دريافت ليست پذيرفته شدگان از سازمان سنجش آموزش كشور.

–     اعمال دستورالعمل هاي صادره در خصوص ثبت نام پذيرفته شدگان در هر ترم.

–     همكاري با دانشكده ها در تهيه برنامه هاي هفتگي و ارسال آن به واحد رايانه و تهيه كد دروس.

–     انجام امور مربوط به امور پذيرفته شدگان.

–     پاسخگويي به سئوالات دانشجويان در زمينه امور آموزشي.

–     انجام امور مربوط به صدور گواهي ، معرفي نامه وساير مكاتبات.

–     ابلاغ برنامه هاي امتحاني برطبق تصميمات متخذه به گروه هاي آموزشي ونظارت بر امر امتحانات پايان ترم.

–     دريافت ليست نمرات و حضور و غياب و ارسال آن به واحد رايانه و تهيه كارنامه تحصيلي دانشجويان.

–     انجام امور مربوط به تطبيق واحدها و راهنمايي دانشجويان در زمينه انتخاب دروس.

–    كنترل وضعيت آموزشي كليه دانش آموختگان درجهت رعايت تقسيم بندي دروس تعيين شده ، كنترل نمرات مكتسبه و اعمال آيين نامه هاي مربوط .

–     صدور گواهي هاي موقت دانش آموختگان.

–     تهيه آمار دانش آموختگان در پايان هر ترم و ارائه آن به مسئولين ذيربط.

–     ارسال تأييديه فارغ التحصيلي به دانشگاهها  و مراكز دولتي.

–     حفظ و نگهداري سوابق تحصيلي دانش آموختگان.

–     انجام ساير امور محوله از طرف مقام مافوق.

خبرنامه :

با پیوستن به خبرنامه اطمینان حاصل نمایید که خبر های جدید دانشگاه را از دست نمی دهید.

راه های تماس با ما :

     آدرس : خراسان رضوی - قوچان - کیلومتر ۵ جاده قوچان مشهد     کد پستی : 67335-94771

          تلفن : شماره داخلی+ 05147017    فکس :  47343001-051     ایمیل : info{at}qiet.ac.ir