یکشنبه, 14 آذر 1400
Qiet

 

 

 

معرفی مدیر دانشجویی

مهندس حجت دهستانی

تلفن تماس :

پست الکترونیکی :

وظایف و اختیارات :

–  تهيه و تدوين برنامه هاي مختلف در زمينه امور دانشجويي.

– اجراي سياستها و خط مشي هاي تعيين شده در خصوص امور رفاهي و خوابگاههاي دانشجويان.

– تنظيم برنامه هاي لازم جهت برقراري ارتباط مناسب بين اساتيد و دانشجويان .

– برنامه ريزي جهت اسکان دانشجويان و تنظيم ضوابط آن و همچنين تأمين و اداره خوابگاههاي دانشجويي و مراقبت در مسائل انضباطي آنها.

– انجام خدمات مربوط با ارائه کمک هاي مالي و وامهاي دانشجويي به دانشجويان واجد شرايط.

– انجام امور مربوط به تسويه حساب وامهاي صندوق رفاه دانشجويان.

–  نظارت و هماهنگي در کليه اموردانشجويي دانشکده ها و گروههاي آموزشي.

– نظارت بر  حسن اداره سلف سرويس و خوابگاه هاي دانشجويي از لحاظ کيفيت و کميت، تغذيه و بهداشت محيط.

– برنامه ريزي جهت به کارگيري دانشجويان در امور مختلف.

– برنامه ريزي در جهت استفاده مطلوب از اوقات فراغت دانشجويان و سالم سازي جسم و روح آنها.

– نظارت بر انجام امور مشاوره و ارائه راهنمايي هاي لازم در زمينه تحصيلي، شغلي و شخصي به دانشجويان.

– انعکاس نظرات و پيشنهادات دانشجويان به مقامات مسئول دانشگاه.

– بررسي نيازهاي پرسنلي، تدارکاتي و تجهيزاتي واحدهاي تابعه و انعکاس به مراجع ذيربط دانشگاه و يا ساير مراجع.

– انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق.

 

خبرنامه :

با پیوستن به خبرنامه اطمینان حاصل نمایید که خبر های جدید دانشگاه را از دست نمی دهید.

راه های تماس با ما :

     آدرس : خراسان رضوی - قوچان - کیلومتر ۵ جاده قوچان مشهد     کد پستی : 67335-94771

          تلفن : شماره داخلی+ 05147017    فکس :  47343001-051     ایمیل : info{at}qiet.ac.ir