چهارشنبه, 31 شهریور 1400
Qiet

 

 

 

معرفی مدیر مالی

 

محمود تقی زاده

پست الکترونیکی :---

وظایف و اختیارات :

-تهيه و تدوين صورتهاي مالي مجتمع از طريق نظارت مستمر بر عمليات امور مالي و محاسباتي و نگهداري و تنظيم حسابهابر طبق آيين نامه ومقررات حاكم برتحرير دفاتر وضوابط مربوطه وصحت و سلامت آنها و تهيه گزارشات موردي مديريت.
- هماهنگي در اجراي قوانين و مقررات حاكم بر عمليات مالي مجتمع وحفظ و حراست از اسناد و دفاتر مالي
- تبادل اطلاعات مالي مجتمع حسب مورد با دستگاه هاي نظارتي قانوني با هماهنگي مقام مسئول
- نگهداري و تحويل و تحول وجوه نقدينه ها وسپرده ها و اوراق بهادارو پيگيري و نظارت مستمر بر وصول به موقع درآمد
- نظارت برعملكرد مالي واحدهاي اجرايي تابعه و واحدهاي وابسته
- شناسايي و نگهداريحساب مقداري و ريالي اموال ماشين آلات و تجهيزات و دارائي هاي دانشگاه
- اجراي كدينگ (طبقه بندي) حسابها، بر اساس شكل متحد، به منظور ايجاد وحدت رويه و قابليت مقايسه گزارشات مالي بين دانشگاهها پس از تصويب رئيس دانشگاه و هيئت امنا.

مسوول دفتر ذيحساب

مسئول اداره دريافت و پرداخت

مسئول رسيدگي به اسناد وبایگانی

مسئول بودجه اعتبارات وتعهدات

دفتر داری و تنظيم حساب

مسئول حسابداري طرحهاي تملک داراییهای سرمایه ای(عمراني-تجهیزات) 

رابط امور مالی

مسئول اداره اموال
حقوق و دستمزد
مسئول درآمدها
وظایف انباردار دانشگاه

خبرنامه :

با پیوستن به خبرنامه اطمینان حاصل نمایید که خبر های جدید دانشگاه را از دست نمی دهید.

راه های تماس با ما :

     آدرس : خراسان رضوی - قوچان - کیلومتر ۵ جاده قوچان مشهد     کد پستی : 67335-94771

          تلفن : شماره داخلی+ 05147017    فکس :  47343001-051     ایمیل : info{at}qiet.ac.ir