شنبه, 08 آذر 1399
Qiet

 

 

 

شرح وظايف مسئول اداره دريافت و پرداخت

-صدور چك و ثبت آنها در دفاتر بانك.
-پرداخت تنخواه گردان به واحدهاي مختلف بر اساس دستور مقام مجاز خرج.
-تحويل و تحول وجوه و نقدينه ها و پي گيري مستمر در مورد واريز پيش پرداختها وعلي الحسابهاي جاري و سنواتي و تنخواه گردان واحدها
-حفظ و حراست ازدسته چكها و اوراق بهادار.
-دريافت و نگهداري صورتحسابهاي بانكي، اعلاميه ها و ارائه به موقع آنها به اداره دفتر داري و تنظيم حسابها جهت صدور برگه هاي محاسباتي و تنظيم صورت مغايرت بانكي.
-واگذاري تنخواه گردان پرداخت به اداره كارپردازي و واحدهاي دریافت کننده از محل تنخواه گردان حسابداري.

-محاسبه و برآورد اقلام هزينه هاي قابل پرداخت كه براساس احكام و مجوزهاي قانوني به مرحله پرداخت رسيده است.

خبرنامه :

با پیوستن به خبرنامه اطمینان حاصل نمایید که خبر های جدید دانشگاه را از دست نمی دهید.

راه های تماس با ما :

     آدرس : خراسان رضوی - قوچان - کیلومتر ۵ جاده قوچان مشهد     کد پستی : 67335-94771

          تلفن : شماره داخلی+ 05147017    فکس :  47343001-051     ایمیل : info{at}qiet.ac.ir