شنبه, 08 آذر 1399
Qiet

 

 

 

شرح وظایف مسئول درآمدها

- كنترل بر واريز شهريه دانشجويان به حساب اعلام شده.
-كنترل درامداختصاصي و ارائه گزارش به مديرمالي.
-بررسي و رسيدگي به وجوه مربوط به استرداد درآمدهاي برگشتي و يا اضافه دريافتي.
 - ثبت و نگهداري حساب درآمد.

خبرنامه :

با پیوستن به خبرنامه اطمینان حاصل نمایید که خبر های جدید دانشگاه را از دست نمی دهید.

راه های تماس با ما :

     آدرس : خراسان رضوی - قوچان - کیلومتر ۵ جاده قوچان مشهد     کد پستی : 67335-94771

          تلفن : شماره داخلی+ 05147017    فکس :  47343001-051     ایمیل : info{at}qiet.ac.ir