شنبه, 08 آذر 1399
Qiet

 

 

 

شرح وظایف انباردار دانشگاه

-تطبیق کالاهای خریداری و تحویل شده به انبار با نمونه اصلی آنها.

-رسیدگی موجودی انبار و صورت برداری از کالاهای موجود در انبار در فواصل معین و مطلع ساختن کارپرداز جهت تجدید سفارش.

-ثبت کالاهای تحویلی و دریافتی در کارتهای انبار و نظارت در ورود و خروج لوازم و اجناس و کالاها و همچنین امضاء کلیه اسناد مربوط.

-نظارت بر تمامی فعالیتها و ا جرای کامل مقررات مالی و انبارداری در انبارهای تحت سرپرستی و ارائه راهنمائی های لازم به کارکنان تحت نظارت.

-تحويل كالا و مواد مورد نياز واحدهاي تابعه با توجه به حواله هاي مربوطه در چهارچوب ضوابط  ذيربط و با هماهنگي مقام مافوق.

-تحويل كالاهاي خريداري شده و كنترل آنها از نظر كمي و كيفي بر اساس فاكتورهاي مربوطه.

-ارائه فاكتورهاي مربوطه بانضمام فرم تحويل كالا به مقام مافوق.

-انبار گرداني و تعيين موجودي كالا در انبار در پايان سال و تهيه و انعكاس گزارش مربوطه به مقام مافوق.

-تهيه و انعكاس فعاليتهاي انجام شده به مقام مافوق.

-برنامه ريزي ، اداره و نظارت بر امور كارپردازي، خريدهاي داخلي و انبار مركزي و ايجاد هماهنگي بين آنها.

-تهيه و تدوين نظام كنترل كيفيت در فرايند خريد كالاها و مواد مصرفي و ارائه به مديريت متبوع.

-دريافت فهرست ملزومات و لوازم اداري، تجهيزات آزمايشگاهي و وسايل فني مورد نياز واحدهاي مختلف دانشگاه و تنظيم برنامه خريد آنها درچهارچوب ضوابط ذيربط.

-صدور و تاييد مجوز خريد كالا و مواد مصرفي مورد نياز با هماهنگي واحدهاي ذيربط و در چهارچوب ضوابط مربوطه.

-نظارت بر فرايند خريد كالاها و مواد مصرفي مورد نياز و حذف خريد كالاهاي غير ضروري و كنترل مامورين خريد در زمينه استعلام بها و مقايسه و انتخاب نازلترين قيمت.

-بررسي و تاييد اسناد هزينه خريد و ارائه آن به مديريت مالي در چهارچوب ضوابط ذيربط .

-نظارت بر فعاليت‌هاي انبارهاي تحت سرپرستي و ارائه راهنمايي‌هاي لازم در چهارچوب ضوابط مربوطه.

-تهيه و تدوين آيين‌نامه‌ها و بخشنامه‌هاي لازم در زمينه نگهداري و استفاده بهينه از وسايل و تجهيزات و ارائه به مقام مافوق.

-تلاش به منظور ارتقاء سيستم انبارداري و فراهم نمودن زمينه آموزش كاربران با هماهنگي واحدهاي ذيربط.

-تهيه و انعكاس فهرست كالاهاي وارده و صادره از انبار مركزي به مراجع ذيربط.

-ارزيابي و ارائه گزارش از فعاليتها و مشكلات واحد به مديريت متبوع.

-انجام ساير اموري كه در چهارچوب وظايف محول مي‌گردد.

خبرنامه :

با پیوستن به خبرنامه اطمینان حاصل نمایید که خبر های جدید دانشگاه را از دست نمی دهید.

راه های تماس با ما :

     آدرس : خراسان رضوی - قوچان - کیلومتر ۵ جاده قوچان مشهد     کد پستی : 67335-94771

          تلفن : شماره داخلی+ 05147017    فکس :  47343001-051     ایمیل : info{at}qiet.ac.ir