چهارشنبه, 08 تیر 1401
Qiet

 

 

 

معرفی مدیر پژوهش و فناوری

دکتر مهدی نیکنام

دکتری مهندسی شیمی

تلفن تماس :

پست الکترونیکی : m.niknam.sh{ at }qiet.ac.ir

وظايف و اختيارات مديريت امور پژوهشي:

–    دبيري شوراي پژوهشي دانشگاه و تنظيم و تدوين مصوبات اين شورا.

–    بررسي طرحهاي تحقيقاتي و پژوهشي انجام شده توسط اساتيد از نظر كيفيت و هزينه هاي پيش بيني شده.

–    تهيه، تنظيم و جمع آوري آمار و اطلاعات پروژه هاي انجام شده و در دست اجراء و ارسال آن به مراجع ذيربط.

–    تامين امكانات تجهيزاتي و وسايل و لوازم مورد نياز پروژه ها به كمك واحدهاي مربوط.

–    انجام كليه امور مربوط به انعقاد قراردادهاي تحقيقاتي و اقدام در خصوص اجراي آنها.

–    برقراري ارتباط با قطبهاي علمي، صنعتي و اقتصادي مملكت به منظور شناخت طرحهاي تحقيقاتي و آموزشي و نيروهاي تخصصي مورد نياز آنها.

–    دعوت از محققين و دانشمندان كشورهاي مختلف براي شركت در كنفرانس ها و سيمنارهاي علمي پژوهشي در دانشگاه با همكاري واحدهاي ذيربط.

–    بررسي و پيشنهاد اعتبارات مورد نياز واحدهاي پژوهشي با توجه به برنامه هاي تعيين شده.

–    برگزاري سمينارها و كنفرانسهاي علمي و برنامه ريزي و هماهنگي براي ارائه مقالات علمي توسط اعضاي هيات‌علمي دانشگاه در كنفرانسهاي علمي بين المللي و منطقه اي خارجي با همكاري واحدهاي ذيربط دانشگاه.

–    برنامه ريزي وهمكاري با اعضاي هيات علمي در انتشار تاليفات و كتب ترجمه  شده.

–    برنامه ريزي و نظارت بر مجلات علمي ـ پژوهشي دانشگاه.

–    انجام امور مربوط به فرصت هاي مطالعاتي وسفرهاي علمي و نظارت بر امور تحصيلي اعضاي هيات علمي با هماهنگي مدیریت حوزه ریاست و همكاريهاي علمي و بين الملل دانشگاه.

–    انجام ساير امور محوله از طرف مقام مافوق.

خبرنامه :

با پیوستن به خبرنامه اطمینان حاصل نمایید که خبر های جدید دانشگاه را از دست نمی دهید.

راه های تماس با ما :

     آدرس : خراسان رضوی - قوچان - کیلومتر ۵ جاده قوچان مشهد     کد پستی : 67335-94771

          تلفن : شماره داخلی+ 05147017    فکس :  47343001-051     ایمیل : info{at}qiet.ac.ir