جمعه, 06 خرداد 1401
Qiet

 

 

 

جستجوی اشخاص :

نصراله ابراهیمی

[ کار گروه : حقوقی ]    [ جایگاه : کارشناس حقوقی ]

علی اسدی

[ کار گروه : معاونت اداري، مالي و مدیریت منابع ]    [ جایگاه : کارشناس امور اداری ]

زهرا اصغری

[ کار گروه : معاونت اداري، مالي و مدیریت منابع ]    [ جایگاه : مدیر اداری و پشتیبانی ]

مهین اکرامی

[ کار گروه : معاونت آموزشی پژوهشی ]    [ جایگاه : کارشناس اعضای هیئت علمی ]

ملیحه ایمانی

[ کار گروه : معاونت دانشجویی فرهنگی ]    [ جایگاه : کارشناس دانشجویی ]

جلال الدین باقری

[ کار گروه : نگهبان ها ]    [ جایگاه : ]

سمیه برزویی

[ کار گروه : معاونت آموزشی پژوهشی ]    [ جایگاه : کارشناس آموزش ]

محمود تقي زاده

[ کار گروه : معاونت اداري، مالي و مدیریت منابع ]    [ جایگاه : مدیر امور مالی ]

جواد جهاندیده

[ کار گروه : معاونت اداري، مالي و مدیریت منابع ]    [ جایگاه : امين اموال ]

میثم جهانگیر

[ کار گروه : معاونت اداري، مالي و مدیریت منابع ]    [ جایگاه : کارپرداز ]

سید مجتبی حسینی

[ کار گروه : معاونت آموزشی پژوهشی ]    [ جایگاه : کارشناس دانشکده ]

محمد حقیقی

[ کار گروه : معاونت آموزشی پژوهشی ]    [ جایگاه : کارشناس آزمایشگاه ]

پریسا خاکشور

[ کار گروه : معاونت اداري، مالي و مدیریت منابع ]    [ جایگاه : کارشناس امور اداری - کارگزینی ]

نرگس خان قیطاقی

[ کار گروه : معاونت اداري، مالي و مدیریت منابع ]    [ جایگاه : مدیر امور مالی ]

الهه خان قیطاقی

[ کار گروه : معاونت اداري، مالي و مدیریت منابع ]    [ جایگاه : کارشناس امور اداری ]

آمنه خانه فردا

[ کار گروه : ریاست ]    [ جایگاه : کارشناس دفتر ریاست ]

حسین خورسندی

[ کار گروه : معاونت اداري، مالي و مدیریت منابع ]    [ جایگاه : کارشناس امور اداری ]

حسین داود

[ کار گروه : معاونت آموزشی پژوهشی ]    [ جایگاه : کارشناس فاوا ]

اکرم دوست آبادی

[ کار گروه : معاونت اداري، مالي و مدیریت منابع ]    [ جایگاه : کارشناس امور اداری-دبیرخانه ]

فاطمه ذکاوتی

[ کار گروه : معاونت اداري، مالي و مدیریت منابع ]    [ جایگاه : کارشناس طرح و برنامه ]

خبرنامه :

با پیوستن به خبرنامه اطمینان حاصل نمایید که خبر های جدید دانشگاه را از دست نمی دهید.

راه های تماس با ما :

     آدرس : خراسان رضوی - قوچان - کیلومتر ۵ جاده قوچان مشهد     کد پستی : 67335-94771

          تلفن : شماره داخلی+ 05147017    فکس :  47343001-051     ایمیل : info{at}qiet.ac.ir