یکشنبه, 14 آذر 1400
Qiet

 

 

 

تبدیل وضعیت و ارتقای اعضای هیئت علمی

 

مهین اکرامی
مسئول جذب، تبدیل وضعیت و ارتقا اعضای هیات علمی
تلفن تماس: 05147017258
وظایف و اختیارات :
* پیگیری تعیین رشته های مورد نیاز دانشکده ها جهت اعلام در فراخوان جذب هیات علمی و بورسیه
* اعلام نيازهاي جذب اعضاي هيأت علمي در گروههاي آموزشي و پژوهشي
* اعلام فراخوان عمومي جذب، دريافت و جمع‌آوري درخواست متقاضيان، تشكيل پرونده، پاسخگويي به متقاضيان
* تشكيل و تكميل پرونده براي متقاضيان داراي شرايط اوليه ، دسترسی به اطلاعات فردی و ایجاد پرونده جامع از سوابق آموزشی و پژوهشی

* بررسي اوليه پرونده متقاضيان با نظر کارگروه بررسی توانایی علمی دانشگاه و هيأت اجرايي جذب دانشگاه فردوسی مشهد
* تکمیل و تنظیم پرونده صلاحیت علمی و عمومی متقاضیان هیات علمی دانشگاه و ارسال به هیات اجرایی جذب
* تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی از پیمانی به رسمی آزمایشی واز رسمی آزمایشی به رسمی قطعی با توجه به احتساب سوابق آموزشی پژوهشی اعضاء هیات علمی برای هردوره
* رسیدگی و بررسی پرونده‌های اعضاء هیات علمی به منظور ارتقاءمرتبه
* تهیه مقدمات لازم برای تشکیل جلسات کمیته های مرتبط با فراخوان ، جذب ، تبدیل وضعیت و ارتقاء اعضاء هیئت علمی و انجام امور مربوطه به استخدام اعضاي هيأت علمي اعم از پيماني، رسمي آزمايشي، رسمي قطعي، هيأت علمي طرح سربازي، مأموريت تحصیلی و انتقال اعضاي هيأت علمي در چارچوب آيين‌نامه‌ها و مقررات مربوطه
* ارائه گزارشات مستمر ساليانه حسب مورد به هيأت اجرایی جذب دانشگاه فردوسی و هیات مركزي جذب اعضاي هيأت علمي وزارتين
* انجام سایر وظایف محوله از طرف مقامات مافوق دانشگاه در رابطه با اعضاء هیئت علمی دانشگاه
* انجام کلیه امور پاسخگویی به استعلامات وزارت علوم و سایر دانشگاه ها

خبرنامه :

با پیوستن به خبرنامه اطمینان حاصل نمایید که خبر های جدید دانشگاه را از دست نمی دهید.

راه های تماس با ما :

     آدرس : خراسان رضوی - قوچان - کیلومتر ۵ جاده قوچان مشهد     کد پستی : 67335-94771

          تلفن : شماره داخلی+ 05147017    فکس :  47343001-051     ایمیل : info{at}qiet.ac.ir