چهارشنبه, 08 تیر 1401
Qiet

 

 

 

معرفی معاونت اداری مالی

دکتر مجید کاظمی

تلفن :05147017223

وظایف و اختیارات :

همكاري با معاون اداري-مالي در اجراي هرچه بهتر وظايف مربوط به واحدهاي ستادي دانشگاه.

 رسيدگي به هدف‌هاي اجرايي دانشگاه و چگنگي گردش كارها و روش‌هاي كار در واحدهاي مختلف.

 ايجاد هماهنگي بين فعاليتهاي مربوط به واحدهاي تحت پوشش و اظهارنظر در خصوص رفع مشكلات موجود.

 نظارت بر حسن اجراي كليه قوانين و مقررات مربوط به امور اداري، استخدامي، مالي، معاملاتي و حقوقي دانشگاه.

 ارائه گزارشهاي توجيهي لازم به رئيس دانشگاه در خصوص وظايف مربوط به واحدهاي تحت‌نظر.

 اتخاذ تصميم در مورد برنامه كار واحدهاي تابعه.

 شركت در شوراها، كميسيون‌ها، جلسات و اظهارنظر در مورد مسائل مختلف اداري، استخدامي، مالي، معاملاتي و حقوقي در چارچوب مقررات و حفظ مصالح دانشگاه.

 نظارت، همكاري و اظهارنظر در تهيه و تنظيم بودجه ساليانه دانشگاه و پيشنهاد آن به مقامات و مراجع ذيربط.

 تهيه و اجراي طرحهاي رفاهي كاركنان با توجه به امكانات دانشگاه.

 انجام امور استخدامي و تأمين نياز نيروي انساني دانشگاه طبق مقررات و ضوابط مربوط با هماهنگي مديريت طرح و برنامه.

 بررسي و پيشنهاد مقررات مربوط به امور استخدامي اعضاء هيأت علمي به مراجع ذيصلاح.

 همكاري با ديگر معاونتها و واحدهاي مستقل دانشگاه در جهت تحقق اهداف آموزشي و پژوهشي و دانشجويي آن.

 نظارت بر انجام امور نگهباني و انتظامي دانشگاه با همكاري واحد حراست دانشگاه.

 

خبرنامه :

با پیوستن به خبرنامه اطمینان حاصل نمایید که خبر های جدید دانشگاه را از دست نمی دهید.

راه های تماس با ما :

     آدرس : خراسان رضوی - قوچان - کیلومتر ۵ جاده قوچان مشهد     کد پستی : 67335-94771

          تلفن : شماره داخلی+ 05147017    فکس :  47343001-051     ایمیل : info{at}qiet.ac.ir