چهارشنبه, 31 شهریور 1400
Qiet

 

 

 

معرفی دفتر نظارت و ارزیابی

در راستای فراگیر شدن طرح ارزیابی کلان عملکرد دستگاههای اجرایی و اهتمام خاص وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نهادینه کردن فرهنگ ارزیابی- شفافیت امور و پاسخگویی و به منظور استمرار و تداوم اجرای طرح در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی تابعه وزارت، با هدف کمک به تحقق اهداف و وظایف شورا و کمیسیون های تحول اداری و شورای راهبردی طرح ارزیابی کلان عملکرد وزارت جهت تدوین گزارشهای سالانه ارزیابی عملکرد، نیاز به ایجاد کمیته های [شورا های] اجرایی در سطح دانشگاه یا موسسه آموزش عالی تابعه دیده شد.

لذا به استناد آیین نامه ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی شماره 44642ت27701ﻫ کمیته های [شورا های] اجرایی ارزیابی عملکرد در سطح دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی تابعه وزارت علوم پیشنهاد گردید.

در مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی قوچان نیز به تبع اجرای آیین نامه مذکور در سال 1390دفتر نظارت، ارزیابی و بهینه سازی عملکرد با شرح وظیف به شرح ذیل ایجاد گردید.

شرح وظایف دفتر ارزیابی و بهبود عملکرد

    1- تهیه و تدوین شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد مجتمع و واحد های آموزشی و پژوهشی وابسته.
    2- اجرای دستور العمل های ارزیابی عملکرد و تکمیل فرمهای مربوط و تهیه مستندات لازم.
    3- پیگیری و اجرای ارزیابی عملکرد مجتمع و تهیه گزارش تحلیلی از نتایج ارزیابی و ارائه آن به مقامات ذیربط.
    4- نظارت بر حسن اجرای برنامه های ارزیابی عملکرد در مجتمع و تحلیل ارزیابی های انجام شده و ارائه پیشنهادهای لازم.
    5- انجام مطالعات و تحقیقات لازم در رابطه با برنامه های ارزیابی عملکرد و شاخص های مورد عمل در مجتمع و ارائه پیشنهادهای لازم.
    6- انجام سایر اموری که در چارچوب برنامه های ارزیابی عملکرد مجتمع از طرف وزارت متبوع ارجاع گردد.
    7- تهیه و تنظیم برنامه های بازرسی مستمر، دوره ای و یا موردی از واحد های مجتمع برای سنجش میزان مطابقت عمل و عملکرد اقدام کنندگان با اهداف، برنامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط و شاخص های مورد ارزیابی دانشگاه.
    8- بازرسی از عملکرد مدیران و کارکنان بر اساس گزارشات واصله از واحد تکریم ارباب رجوع.
    9- تجزیه و تحلیل عملکرد واحد ها ، مدیریت ها و کارکنان بر اساس بازرسی های انجام شده.
    10- تهیه گزارشهای لازم بر اساس بازرسی های انجام شده در فواصل معین و ارائه به مقامات اجرایی مجتمع.
    11- کشف مفاسد اداری از طریق بازرسی های آشکار و پنهان و ارائه گزارشهای لازم به مدیران ذیربط و بالاترین مقام اجرایی مجتمع.
    12- آموزش و توانمند سازی مستمر بازرسان با همکاری واحد آموزش کارکنان مجتمع.
    13- دریافت شکایات حضوری و مکتوب مردم (مراجعین ) از واحدها و کارکنان مجتمع.
    14- بررسی و تحقیق پیرامون صحت یا سقم موضوع شکایات و پیگیری تا اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگویی به شاکی.
    15- جمع بندی شکایات و تجزیه و تحلیل علل بروز شکایات و ارائه گزارش برای بالاترین مقام اجرایی مجتمع به گونه ای که موجب کاهش شکایات مردمی گردد.
    16- پیگیری از نتایج گزارشهای تهیه شده.
    17- پیگیری برای ارسال پاسخ به شاکیان.
    18- سایر امور محوله از سوی رییس مجتمع به عنوان بالاترین مقام اجرایی.

 

وظايف گروه نظارت و ارزيابي بر اساس مصوبه بهمن ماه 1390 هيات امناي محترم دانشگاه به شرح ذيل مي باشد:

1- اجراي مصوبات شوراي نظارت و ارزيابي دانشگاه.

2- ايجاد هماهنگي با واحدهاي تابعه در دانشگاه به منظور جمع‌آوري اطلاعات و آمار مورد نياز.

3- تجزيه و تحليل اطلاعات مربوط و ارايه گزارش به شوراي نظارت و ارزيابي دانشگاه.

4- همكاري با گروه‌هاي اعزامي نظارت و ارزيابي از طرف وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.

5- ايجاد هماهنگي و ارتباط ميان شوراي نظارت و ارزايابي دانشگاه و دفتر نظارت و ارزيابي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.

6- تهيه گزارش مربوط به كيفيت آموزشي دانشگاه بر اساس الگوهاي تنظيم شده از سوي شوراي نظارت و ارزيابي آموزشي كشور و ارايه آن به رياست دانشگاه جهت انعكاس به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در پايان هر نيمسال تحصيلي.

7- ارزيابي ارتقاء كيفيت و كميت فعاليت‌هاي آموزشي، پژوهشي، فرهنگي، اجرايي و ميزان كارآيي برنامه‌ها و مقررات بر اساس عوامل و شاخص‌هاي تعيين شده.

8- جمع‌آوري و ارايه نظرات و پيشنهادهاي لازم در جهت اصلاح و بهبود كيفيت آموزشي در دانشگاه.

9- ارزيابي روش تدريس اعضاء هيأت علمي دانشگاه و تلاش در جهت انتخاب مناسب‌ترين روش تدريس براي هر موضوع درسي از طريق تكميل فرم‌هاي پرسش‌نامه توسط دانشجويان و نظرخواهي از دانش‌آموختگان در مورد نقاط قوت و ضعف نحوه آموزش در دانشگاه.

10- بررسي و تصويب طرح‌هاي مربوط به نظارت و ارزيابي دانشگاه.

11- بررسي وضعيت آموزشي، پژوهشي، و رفاهي اعضاء آموزشي دانشگاه و يافتن شاخص‌ها و عوامل تأثيرگذار بر كيفيت آموزش.

12- بررسي و ارزيابي مستمر كاركرد گروه‌هاي آموزشي، دانشكده‌ها و واحدهاي دانشگاهي و ارايه گزارش به معاون آموزشي و پژوهشي دانشگاه.

13- بررسي مشكلات و موانع رشد كيفي آموزش در دانشگاه و ارايه طرح‌هاي مناسب جهت بهبود و افزايش سطح كيفي آموزشي دانشگاه .

14- ارتباط با دانشگاه‌هاي معتبر جهان و كسب اطلاع از نحوه تلاش‌ها و دستاوردهاي نوين در زمينه نظارت و ارزيابي آموزش و استفاده بهينه از آن .

15- برنامه ريزي و ارزيابي منظم فعاليت‌هاي مديران مرتبط با امور آموزشي دانشگاه .

16- پيشنهاد برگزاري دوره‌ها و كارگاه‌هاي آموزشي براي اعضاي هيأت علمي و مديران دانشگاه در جهت ارتقاي كيفيت آموزشي و مديريت آموزشي دانشگاه .

17- انجام بررسي‌هاي لازم در زمينه تغيير و يا توسعه برنامه‌هاي درسي و آموزشي و ارايه پيشنهاد به معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي .

18- تهيه آيين‌نامه و تحصيلات تكميلي .

19- تهيه آيين‌نامه و دستورالعمل‌هاي لازم در زمينه مربوط .

20- نظارت بر نحوه اجراي امتحانات ميان ترم و پايان ترم دانشگاه .

21- نظارت بر حسن اجراي مقررات آموزشي دانشگاه و ارايه گزارش موارد تخلف به معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه .

خبرنامه :

با پیوستن به خبرنامه اطمینان حاصل نمایید که خبر های جدید دانشگاه را از دست نمی دهید.

راه های تماس با ما :

     آدرس : خراسان رضوی - قوچان - کیلومتر ۵ جاده قوچان مشهد     کد پستی : 67335-94771

          تلفن : شماره داخلی+ 05147017    فکس :  47343001-051     ایمیل : info{at}qiet.ac.ir